Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddzvekonom@mail.t-com.sk

Správca Webstránky:
Mgr. Slávka Mázorová

A A A

Kontakt

Domov dôchodcov a DSS

Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen
Slovenská republika

IČO: 00648515
IČDPH: nie sme platcami DPH - rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Tel. kontakt: 045/5333505; 045/5362649 - 50
E-mail: ddzvekonom@mail.t-com.sk
Internet: www.ddadsszvolen.sk

Správca Webstránky:
Mgr. Slavka Mázorová

Kontakty na sociálny úsek:
ddadsszv.spalekova@gmail.com
ddadsszv.mazorova@gmail.com
ddadsszv.krpelanova@gmail.com

 

Ako nás nájdete?

http://www.ddadsszvolen.sk/files/mapazv.gif