Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Deň seniora 2011, foto 6
  Deň seniora 2011, foto 6
 • Deň seniora 2011, foto 7
  Deň seniora 2011, foto 7
 • Deň seniora 2011, foto 8
  Deň seniora 2011, foto 8
 • Deň seniora 2011, foto 9
  Deň seniora 2011, foto 9
 • Deň seniora 2011, foto 1
  Deň seniora 2011, foto 1
 • Deň seniora 2011, foto 2
  Deň seniora 2011, foto 2
 • Deň seniora 2011, foto 3
  Deň seniora 2011, foto 3
 • Deň seniora 2011, foto 4
  Deň seniora 2011, foto 4
 • Deň seniora 2011, foto 5
  Deň seniora 2011, foto 5

Deň seniora u nás v DD a DSS Záhonok, Zvolen

,,Najsilnejším prostriedkom proti starnutiu je láska. ˝John Stuart Mill

1. október vyhlásila Organizácia Spojených národov v roku 1990 za Deň seniorov a pri tejto príležitosti za účasti verejnosti, sme aj my  chceli poďakovať našim klientom a prejaviť im úctu a lásku viac, ako inokedy v roku.
Už 5-ty rok DD a DSS Záhonok, Zvolen zorganizoval posedenie pri ľudovej hudbe, hovorenom slove a inom zaujímavom programe spojený so slávnostnou večerou.
Pani riaditeľka DD a DSS Záhonok, Zvolen PhDr. Mária Machayová privítala hostí – Mgr. Tatianu Králikovú, zástupkyňu Odboru sociálnych politík BBSK, Mgr. Juraja Družbackého, poslanca BBSK a viceprimátora mesta Zvolen, Mgr. Jozefa Hazlingera, riaditeľa SOŠ Drevárskej, Zvolen, vedúcich stredísk DSS M. R. Štefánika PhDr. Miroslava Náhlika, vedúcu strediska DSS Symbia, Zvolen, PaedDr. Janu Izraelovú, vedúcu strediska DD a DSS, Slatinka Mgr. Annu Svoreňovú.
Naše pozvanie prijali tak isto aj primátor mesta Sliač a starostovia z obcí Dobrá Niva, Zvolenská Slatina, Vígľaš, Pliešovce, Lieskovec, Klokoč, Horný  Tisovník a Breziny.
Hostí sme vítali veselo a to vďaka harmonikárovi pánovi Strmeňovi, ktorý nám hral ľudové piesne a tie dopĺňal rozprávaním humorných historiek a ľudových porekadiel.
Po uvítaní hostí program otvorili hrou na afrických bubnoch klienti z DSS Symbia, Zvolen.
Piesňami a nádhernou básňou od Milana Rázusa – Štefánikova matka nás potešili zasa klientky z DSS Zvolenská Slatina a klientka DD a DSS Záhonok, Zvolen pani Lýdia Magdičová nám predniesla báseň z vlastnej tvorby. Táto báseň však bola venovaná aj našim jubilantom, ktorým sme spolu s Mgr. Jurajom Družbackým z celého srdca popriali, aby boli ešte dlhé roky medzi nami šťastní (Orságová Elena 80 rokov, Zelenčík Ján 85 rokov, Šepetková Emília 85 rokov a Mlynarčíková Anna 90 rokov).
Posledným vystúpením  študentov zo SOŠ drevárskej vo Zvolene boli všetci domáci klienti aj prizvaní hostia doslova očarení. Okrem hry na fujaru, husličkách a gitaru nám predniesli krásnu poéziu vhodnú práve na túto príležitosť.
A aby po takom peknom programe nezostalo ticho, o zvyšok programu sa pričinili aj mnohým známi hudobníci Zvolenskí vrchári.
Vo vstupnej hale sme pripravili aj dôkaz toho, že vekom sa naozaj nadobúdajú skúsenosti i zručnosti, ktoré môžu odovzdávať nám mladším a dôkazom toho bola naša výstava ručných prác.
Takže aj piaty rok dňa seniora sa nám vydaril nad naše očakávania.
Touto akciou sme chceli všetkým pripomenúť, že staroba je obdobie, kedy by sme nemali byť lakomí na pekné slovo, objatie či pohladenie a to nielen v mesiaci október, ale po celý rok. Jedno múdre príslovie to vystihuje úplne presne: ,,Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.˝

Na záver chceme poďakovať všetkým hosťom, ktorí prijali naše pozvanie, všetkým účinkujúcim, ktorí si našli čas, aby nám spríjemnili tento významný deň a tak isto aj všetkým sponzorom, ktorí boli ochotní nám pomôcť príspevkom na túto akciu.

 

Pridal dňa 27. októbra 2011 - editor