Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Filmový klub, fotka 1
    Filmový klub, fotka 1
  • Filmový klub, fotka 2
    Filmový klub, fotka 2

Filmový klub pokračuje aj v tomto roku

Premietanie filmov vo filmovom klube pokračuje aj v roku 2009. Po vianočných sviatkoch sme našim klientom premietli dokumentárne filmy z misií na Islande, v Kazachstane a v Ugande. Prostredníctvom týchto filmov mali možnosť spoznať život chudobných a chorých ľudí v daných krajinách a taktiež túžbu a odhodlanie misionárov, či lekárov pomôcť ľuďom v núdzi.

 

Pridal dňa 25. januára 2009 - editor