Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddzvekonom@mail.t-com.sk

Správca Webstránky:
Mgr. Slávka Mázorová

A A A
 • Stánky a workshopy
  Stánky a workshopy
 • Hlavný program
  Hlavný program
 • Klienti
  Klienti
 • Úsmev
  Úsmev

Lesnícke dni mesta Zvolen

 

Dňa 26.4. 2019 sme sa s klientmi zúčastnili tradičného podujatia konajúceho sa každý rok v meste Zvolen s názvom Lesnícke dni 2019. Konajú sa pravidelne od roku 2007 a sú určené všetkým, ktorí milujú slovenské lesy a prírodu. Je to najväčšie celoslovenské podujatie organizované lesníckymi inštitúciami na Slovensku. Ponúkajú program určený pre širokú verejnosť a zameraný na interaktívne informovanie verejnosti o zaujímavostiach slovenských lesov, špecifickosti lesníckej práce a činnostiach, ktoré prinášajú benefity pre celú spoločnosť. Aj my sme sa chceli zapojiť do takejto krásnej akcie. Do mesta sme sa spolu s klientmi odviezli autobusom. Prehliadku stánkov sme začali od Zvolenského zámku smerom ku katolíckemu kostolu. Najprv sme sa však zúčastnili otvorenia podujatia a vypočuli si príhovor p. primátorky mesta Zvolena Ing. Lenky Balkovičovej. Potom sme sa vybrali pomalým krokom po námestí. Videli sme stánky s pedagogickými hrami zameranými na deti zo ZŠ, kde osvetu robili lesní pedagógovia, stánky s vypchatými zvieratkami aj živé orly a iné zaujímavé stanovištia, kde sme sa mohli zapojiť aj my a napríklad hádať lesné hádanky. Nakoniec sme si sadli na zmrzlinu a príjemne unavení sa vrátili na Záhonok do nášho zariadenia. Cestou sme sa ešte rozprávali o tom, čo sme práve videli a zažili. Tešíme sa opäť o rok.

Pridala dňa 26.4.2019- Mgr. Mázorová Slavka