Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Agáty šumí, když padá dešť
  Agáty šumí, když padá dešť
 • Klienti
  Klienti
 • pani Mgr. Natália Töröňová
  pani Mgr. Natália Töröňová
 • Ťahanie repky
  Ťahanie repky

Októbrové vystúpenie detí zo Špeciálnej základnej školy

Dňa 26.10. 2017 čakalo na klientov v DD a DSS Záhonok ďalšie kultúrne prekvapenie. Ako poďakovanie a prejav úcty k starším si žiaci zo Špeciálnej základnej školy vo Zvolene pripravili hudobno-tanečný program pod vedením pani Mgr. Natálie Töröňovej. Klienti sa radovali z každého okamihu pestrého programu, od detského spevu, cez tanečné kreácie až po báseň venovanú starým mamičkám. Ďakujeme pedagógom, pani Töröňovej a žiakom za kultúrny program a tešíme sa na budúce vystúpenie.

 

 

Pridal/a dňa 26.10. 2017 – Mgr. Marián Petrík