Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Rozkvitnutý strom v stredisku DSS, foto 1
  Rozkvitnutý strom v stredisku DSS, foto 1
 • Rozkvitnutý strom v stredisku DSS, foto 2
  Rozkvitnutý strom v stredisku DSS, foto 2
 • Rozkvitnutý strom v stredisku DSS, foto 3
  Rozkvitnutý strom v stredisku DSS, foto 3
 • Rozkvitnutý strom v stredisku DSS, foto 4
  Rozkvitnutý strom v stredisku DSS, foto 4
 • Rozkvitnutý strom v stredisku DSS, foto 5
  Rozkvitnutý strom v stredisku DSS, foto 5

Rozkvitnutý strom v stredisku DSS

Spojením canisterapii a ART sa nám podarilo vytvoriť krásny rozkvitnutý strom, ktorý nám hneď aj zarodil nádherné jabĺčka. Vzhľadom k telesnému postihnutiu klientov práca na „Rozkvitnutom strome“  bola zdĺhavá, náročná ale výsledok je krásny. Pri práci sme si precvičili jemnú motoriku, prácu v skupine, trpezlivosť, vzájomnú pomoc a hlavne veľa sme sa nasmiali.Pri práci nám pomáhali predovšetkým naše canisterapeutické psy, dobrá nálada a spievanie si ľudových pesničiek. Sme na svoje dielko veľmi hrdí.

Mgr.Čerkalová Ingrid, vedúca sociálno-zdravotného úseku, DSS M. R. Štefánika Zvolen

 

Vložil dňa 18. októbra 2011 - editor