Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Rozlúčka so šk. rokom, foto 1
  Rozlúčka so šk. rokom, foto 1
 • Rozlúčka so šk. rokom, foto 2
  Rozlúčka so šk. rokom, foto 2
 • Rozlúčka so šk. rokom, foto 3
  Rozlúčka so šk. rokom, foto 3
 • Rozlúčka so šk. rokom, foto 4
  Rozlúčka so šk. rokom, foto 4

Rozlúčka so školským rokom v stredisku DSS Symbia

„Bolo to úžasné! Ako sme sa zabavili!“ hovorili sme si všetci.  Pýtate sa po čom sme si to  hovorili .......?  Po skončení našej „Symbiácej“ akcie ku koncu školského roka 2011. Teraz už môže začať prázdninový oddych ;))). Vybubnovali sme sa, „zazumbovali“ sme si, pohostili sme sa dobrou pizzou a pravdaže potom nemohla chýbať diskotéka. Bola nás pozrieť aj naša pani riaditeľka PhDr. Mária Machayová, ktorá sa s nami tiež zabavila. Bolo veseloooo. Už sa tešíme na ďalšiu akciu. ;)

Mgr. Darina Horniaková, sociálna rerapeutka strediska DSS Symbia

 

Pridal dňa 30. júna 2011 - editor