Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Lesná pedagogika, foto 1
  Lesná pedagogika, foto 1
 • Lesná pedagogika, foto 2
  Lesná pedagogika, foto 2
 • Lesná pedagogika, foto 3
  Lesná pedagogika, foto 3
 • Lesná pedagogika, foto 4
  Lesná pedagogika, foto 4
 • Lesná pedagogika, foto 5
  Lesná pedagogika, foto 5

Štvrté stretnutie lesných pedagógov so seniormi

Štvrté stretnutie lesných pedagógov so seniormi sa konalo dňa 23. júna 2011 a nadviazalo na aktivity svojich kolegov z mája tohto roku. Aj tohto stretnutia sa zúčastnili okrem klientov DD a DSS Záhonok aj klienti jednotlivých stredísk a to DSS Symbia a DSS M. R. Štefánika vo Zvolene.
Na úvod stretnutia riaditeľka PhDr. Mária Machayová predstavila hosťom nielen zariadenie, ale aj realizovanú kultúrno-záujmovú činnosť. Lesní pedagógovia otvorili stretnutie hrou na fujare. Pre klientov si pripravili množstvo pútavých aktivít, akými boli rozpoznávanie lesných plodov, bylín, stromov, určovali plody našich lesov podľa hmatu, lúštili tajničky a hádanky, či počúvali prednášku o medveďoch.
Aj naši klienti si pre lesných pedagógov pripravili program v podobe hádaniek a spevu ľudových pesničiek. Zároveň im porozprávali, čo všetko si vypestovali vo svojej domováckej záhradke.
V priestoroch areálu sme pripravili pre všetkých zúčastnených opekanie špekačiek.
Na záver stretnutia sme sa lesným pedagógom poďakovali za vynikajúco strávené popoludnie plné zábavy a odborných prednášok a odmenili sme ich vlastnými básničkami. Celému stretnutiu dodávalo výbornú atmosféru aj krásne slnečné počasie.

 

Pridal dňa 27. júna 2011 - editor