Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Vítanie jari 2008, fotka 2
  Vítanie jari 2008, fotka 2
 • Vítanie jari 2008, fotka 3
  Vítanie jari 2008, fotka 3
 • Vítanie jari 2008, fotka 1
  Vítanie jari 2008, fotka 1
 • Vítanie jari 2008, fotka 4
  Vítanie jari 2008, fotka 4
 • Vítanie jari 2008, fotka 5
  Vítanie jari 2008, fotka 5
 • Vítanie jari 2008, fotka 6
  Vítanie jari 2008, fotka 6
 • Vítanie jari 2008, fotka 7
  Vítanie jari 2008, fotka 7
 • Vítanie jari 2008, fotka 8
  Vítanie jari 2008, fotka 8
 • Vítanie jari 2008, fotka 9
  Vítanie jari 2008, fotka 9
 • Vítanie jari 2008, fotka 10
  Vítanie jari 2008, fotka 10

Vítanie jari 2008

Zima je dlhá, leto krátke
a jeseň vždy sa pominie,
iba jar - večná je!

Jar, to je túžba po dobre,
po slasti a po nehe,
volanie po sile.
Vzopätie sa z nemohúcnosti,
kvílivosť zimy nech sa prepadne!

Dňa 27. marca 2008 sme v našom Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Záhonok Zvolen privítali jar. A aby naša radosť z jej príchodu bola väčšia, zavolali sme si aj našich priateľov z DD a DSS Žiar nad Hronom, DD a DSS Krupina, DD a DSS Terany, DD a DSS Hriňová.
Keďže jar - to je predstava mladosti, prišli nám to zvestovať mladí. Najprv nás potešili svojou bezprostrednosťou a milým šantením deti z Materskej školy na Okružnej ulici, ako aj deti z Domova sociálnych služieb Symbia Zvolen.
V rámci kultúrneho programu sa vyhodnotila Anketa o osobnosť Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen, ktorá bola vyhlásená v polovici štvrtého štvrťroka 2007.
Zablahoželali sme klientom, ktorí v tomto štvrťroku oslávili narodeniny. Svojim spevom a hrou na hudobných nástrojoch ich prišli potešiť študenti zo Strednej združenej školy drevárskej vo Zvolene. Oslávencov obdarovala kyticami kvetov a pekným vinšom aj riaditeľka zariadenia, pani Bc. Mária Machayová. Po ukončení programových vystúpení prítomných čakali prestreté stoly plné jedál a dobrá zábava. Všetkým do tanca hral a spieval hudobník Ján Minka.

 

Pridal dňa 31. marca 2008 - editor