Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Zúčastňujeme sa týždňa dobrovoľníctva

Ani tento rok si naše zariadenie DD a DSS Záhonok vo Zvolene nenechá ujsť účasť na Týždni dobrovoľníctva. Dňa 20. septembra 2017 v čase od 9:00 do 17:00 hod budú môcť sa všetci záujemcovia zapájať do rozličných aktivít spolu s klientami nášho domova, či už v interiéri formou spoločenských hier, rozhovorov v skupinách, prípadne maľovaniu obrazov alebo vonku počas prechádzky s klientom.

Tešíme sa na vás!

Pridal/a dňa 30.9. 2017 - Mgr. Marián Petrík