Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Úvod

Vitajte na našej webovej stránke!


Od 1.1.2024 sa naše zariadenie volá Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen!

Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Štatutárny zástupca: Ing. Božena Pohlová, poverená výkonom funkcie riaditeľky zariadenia

Právna forma hospodárenia: rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou

Predmet činnosti: poskytovanie sociálnych služieb v oblasti sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s telesnými a zmyslovými poruchami celoročnou formou pobytu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.