Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Ako nás nájdete?
    Ako nás nájdete?

Kontakt

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen
Slovenská republika

IČO: 00648515
IČDPH: nie sme platcami DPH - rozpočtová organizácia
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Webová stránka zriaďovateľa: https://www.bbsk.sk/Tel. kontakt:

Riaditeľka: 045/5333505, 0903 734 459

Informátor: 045/5362649 - 50

 

E-mail: zsszahonok@gmail.com

Riaditeľka e-mail: riaditel@zss-zahonok.sk

Internet: www.ddadsszvolen.sk


Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík


Kontakty na sociálny úsek:

Mgr. Erika Špaleková - zsszahonok.spalekova@gmail.com

Mgr. Slavka Mázorová - zsszahonok.mazorova@gmail.com

Mgr. Marián Petrík - zsszahonok.petrik@gmail.com

PhDr. Anna Jonas - zsszahonok.jonas@gmail.com

Mgr. Lucia Tkáčová - zsszahonok.tkacova@gmail.com

 

Kontakt na úsek ošetrovateľskej starostlivosti:

Mgr. Martina Baranová - zsszv.baranova@gmail.com