Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Pohľad na hrad Beckov
  Pohľad na hrad Beckov
 • Nechýbalo premietanie
  Nechýbalo premietanie
 • Všetci pozorvne počúvali a pozerali
  Všetci pozorvne počúvali a pozerali
 • Po skončení prebiehala diskusia
  Po skončení prebiehala diskusia

Beseda o hrade Beckov

Druhé pondelkové marcové popoludnie sme strávili vo veľmi príjemnej spoločnosti. Dňa 08.03.2021 si naša klientka. L. Magdičová pre  klientov nášho zariadenia pripravila rozprávanie o hrade Beckov. Tento hrad má svoje čaro a históriu, ktorá zaujme ľudí. Beckovský hrad je opradený množstvom legiend. Beckov bol jedným z prvých stredovekých miest na Považí. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1208. Dominantou je ruina Beckovského hradu. Rekonštruovaná zrúcanina hradu sa nachádza na strmom 60 metrov vysokom brale nad obcou Beckov. Z diaľky je dobre viditeľná silueta. Hrad s areálom je Národná kultúrna pamiatka. V čase rozmachu moci Matúša Čáka Trenčianskeho patril Beckov pod jeho panstvo. V druhej polovici 14. storočia hrad vlastnili Stiborovci pôvodom z Poľska, ktorí predstavovali v tom čase jeden z najmocnejších rodov Uhorska. Za ich vlády prežil hrad, z ktorého urobili stredisko svojich rozsiahlych majetkov svoj najväčší rozmach. Na prelome 14. a 15. storočia pristúpili k jeho honosnej prestavbe, pri ktorej zvýšili hradné veže a postavili horný gotický palác s rytierskou sieňou a kaplnkou. V polovici 16. storočia hrad v dôsledku tureckého nebezpečenstva spevňovali. Vtedy postavili v dolnom nádvorí delovú vežu a zvýšili obvodové múry hradu. V tom čase bol hrad už vo vlastníctve rodiny Bánffyovcov. Po ich vymretí v roku 1646 si hrad a panstvo rozdelili ich nástupcovia. Tí sa však už tak nestarali o jeho údržbu a opravy a hrad začal pomaly chátrať. Požiar, ktorý vypukol na hrade roku 1729, zničil väčšinu budov a od tej doby je opustený. Toľko z histórie. Prednáška bola spestrená premietaním na videoprojektor. Klienti odchádzali nadšení a plní dojmov a nových vedomostí. Tešíme sa na ďalšie takéto milé stretnutie.

 

Pridala dňa 10.03.2021- Mgr. Slavka Mázorová