Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Od nás mužov
  Od nás mužov
 • Pieseň venovaná ženám
  Pieseň venovaná ženám
 • Venovanie všetkým ženám v zariadení
  Venovanie všetkým ženám v zariadení
 • Kytica pre pani riaditeľku
  Kytica pre pani riaditeľku

Deň venovaný ženám v DD a DSS Záhonok

V našom zariadení sme 8. marca oslávili Medzinárodný deň žien. Uctili sme si právom tie, ktorým tento deň patrí, a na ktoré sa počas roka niekedy zabúda, hoc robia denno- denne mravenčiu  prácu a patrí im obdiv a úcta. Ženy a matky. Štyria vybraní zástupcovia našich mužov predniesli v jedálni krátku báseň o žene ako poďakovanie za to že existujú, za ich štedrosť a krásu, obetavosť a lásku, ktorú rozdávajú vo svojom okolí a za to, že sa vždy  snažia okolo seba vytvoriť teplo domova. Teraz je bežné vážiť si ženy, v minulosti však rovnoprávnosť medzi mužmi a ženami celkom samozrejmá nebola. Načrime trošku do histórie MDŽ. V roku 1908 sa 400-tisíc newyorských krajčírok zúčastnilo štrajku, pričom bojovali za zrušenie 10-hodinového pracovného času, ale tiež vyslovili nesúhlas proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Tradícia oslavovať Medzinárodný deň žien bola zavedená na Medzinárodnej ženevskej konferencii v roku 1910. Po druhej svetovej vojne začali 8. marec oslavovať viaceré krajiny ako sviatok žien, až ho OSN napokon v roku 1977 vyhlásila za oficiálny sviatok. Milé žienky, myslíme na Vás a dúfame, že ste tento deň oslávili tak, ako si všetky zaslúžite.

 

Pridala dňa 10.03.2021- Mgr. Slavka Mázorová