Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Veselá hra
  Veselá hra
 • Privítanie divadelníkov
  Privítanie divadelníkov
 • Hudobný doprovod
  Hudobný doprovod
 • Klienti v publiku
  Klienti v publiku
 • Divadelníci
  Divadelníci

Divadlo Portál u nás v DDaDSS Záhonok

Tieto krásne jarné dni sme sa rozhodli spestriť klientom v našom zariadení  pekným kultúrnym programom. Dňa 25.5.2022  k nám do DDaDSS na Záhonku zavítalo so svojím milým divadelným predstavením s názvom Čáry máry alebo Záhada strateného prútika divadlo Portál z Prešova. Celý dej sa odohrával na viacerých miestach na zemeguli. Detektívna rozprávka o hľadaní strateného prútika v podaní príbehu mladej čarodejnice zaujme malých i veľkých divákov. Táto pri svojom pátraní stretáva zaujímavých ľudí a pomocou svojej vytrvalosti, vynaliezavosti a vtipu sa dostane k nečakanému rozuzleniu. Spolu s účinkujúcimi sme cestovali v čase a ocitli sa na chvíľu medzi indiánmi, námorníkmi, či čarodejníckymi  vecami a mágiou.  Herci prestriedali viacero pestrofarebných kostýmov a prispôsobili scénkam aj množstvo zaujímavých kulís. Klienti mali  krásny umelecký zážitok a po dlhšom čase znovu kultúrne vyžitie. Za humorné vystúpenie a skvelé dialógy  odmenili naši klienti divadelníkov vrelým potleskom. Viacerí sa schuti zasmiali a odreagovali. Všetci odchádzali spokojní, s úsmevom na perách. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie predstavenie.

 

 

Pridala dňa 25.5.2002- Mázorová Slavka