Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Dobrovoľnícky deň 2010, fotka 1
  Dobrovoľnícky deň 2010, fotka 1
 • Dobrovoľnícky deň 2010, fotka 2
  Dobrovoľnícky deň 2010, fotka 2
 • Dobrovoľnícky deň 2010, fotka 3
  Dobrovoľnícky deň 2010, fotka 3
 • Dobrovoľnícky deň 2010, fotka 4
  Dobrovoľnícky deň 2010, fotka 4

Dobrovoľnícky deň 2010 v DD a DSS Záhonok Zvolen

Dňa 10. septembra 2010 sa konal na celom Slovensku Deň dobrovoľníctva. Do tejto celoslovenskej akcie sa zapojil aj náš Domov dôchodcov a DSS Záhonok vo Zvolene, ako jedna zo 78 organizácií v 39 mestách a obciach Slovenska. Počas tohto dňa v čase od 10:00 do 19:00 hodiny sa každý, kto chcel urobiť dobrý skutok, mohol zapojiť do aktivít, ktoré sme mali pripravené. Pomôcť nám prišlo deväť dobrovoľníkov, ku ktorým sa pripojili aj 13 naši klienti. Všetci spoločne sme sa pustili do zametania chodníkov a dvora, hrabania pokosenej trávy, zbierania odpadkov a suchých konárov, upravovania kríkov v areáli DD a DSS Záhonok.
V poobedňajších hodinách sa triedili knihy v spoločenskej miestnosti a vyrábali darčeky pre klientov. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do aktivít v DD a DSS Záhonok Zvolen a tešíme sa na stretnutie opäť o rok pri ďalších dobrovoľníckych aktivitách.

 

Pridal dňa 14. septembra 2010 - editor