Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Folklórny súbor Vretienko
  Folklórny súbor Vretienko
 • Ľudové zvyky
  Ľudové zvyky
 • Klienti
  Klienti
 • Narodil sa Pán
  Narodil sa Pán

Folklórny Súbor Vretienko na Záhonku

Prišiel krásny vianočný čas a s ním dňa 12.12..2018 k nám do DDaDSS na Záhonku zavítal detský folklórny súbor Vretienko so svojím zaujímavým adventným programom. Klienti očakávali deti a ich vystúpenie s radosťou. Našim obyvateľom to pripomenulo vlastné deti a vnúčatá a čas strývený s najbližšími pri vianočnom stromčeku. Pod vedením pedagogičiek p.Smrekovej a p.Petríkovej sa detské hlásky premenili na krásny jednotný celok, plný spevu a tanca. Celé vystúpenie vhodne dopĺňali tradičné kroje. Koledy a piesne sa striedali jedna za druhou. Klienti účinkujúcim tlieskali do rytmu. Zvyky Vianoc stále majú svoju silu, čo nám pripomína nutnosť odovzdávať ich ďalej z generácie na generáciu. Folklórnemu súboru Vretienko touto cestou ďakujeme za krásny adventný program, ktorý si dúfam zopakujeme aj o rok.

 

 

Pridala dňa 17.12.2018- Mgr. Mázorová Slavka