Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Dary pre Vás od nás
    Dary pre Vás od nás
  • Pripravujeme na odoslanie
    Pripravujeme na odoslanie

List mestu Prachatice

 

 

Vo Zvolene, dňa 15.05.2020

 

 

Milí českí priatelia,


v našom partnerskom meste Prachatice, zamestnanci v sociálnych službách domova dôchodcov.


Veľmi srdečne Vás pozdravujeme a ďakujeme za milé a povzbudivé slová. V týchto neľahkých časoch každému dobre padne počuť podporu a upokojujúce vety. Touto formou sa taktiež chceme poďakovať za pozdravy a rúška, ktoré sme od vás obdržali.


Držíme palce, aby sme toto obdobie aj Vy, aj my prekonali bez väčších problémov. Prajeme Vám, nech sa Vám naďalej darí, nech existuje v okolí Vás množstvo dobrých ľudí, ktorí vždy radi pomôžu. Posielame Vám malé darčeky od našich klientov ako prejav vďaky. Obrázky Zvolenského zámku a Prachatíc nakreslil pán Ján Pinka s vierou, že raz si spravíme výlet do Vášho mesta. Myslíme na Vás. Veľa sily do ďalších letných dní.

 

S pozdravom

 

p. riaditeľka PhDr. M. Machayová

a zamestnanci DDaDSS Záhonok Zvolen