Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Oslava foto 1
    Oslava foto 1
  • Oslava foto 2
    Oslava foto 2

Malá oslava v Slatinke

Dňa 26.07.2022 sa v priestoroch  DD a DSS „Slatinka“ v dopoludňajších hodinách usporiadalo spoločné posedenie pri príležitosti oslavy narodenín a menín našich klientov. Oslávenci prevažovali s menami Anna a Magdaléna. Všetci sme sa príjemne radovali a aj si spolu zaspievali.

 

 

Autor/ka – PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 26.7.2022 – Mgr. Marián Petrík