Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Foto 1
    Foto 1
  • Foto 2
    Foto 2
  • Foto 3
    Foto 3

Mesiac október v stredisku Slatinka

Tak ako končí leto a začína jeseň, tak prichádza aj staroba. Pomaly, nenápadne a nedá sa jej vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni života a spomína na minulosť. Mesiac október sa nesie v duchu úcty k našim starším, preto by mal byť pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.
Vľúdne slová, krásne básne, veselé piesne nás opäť navštívili popoludní 24.10.2018 žiaci a deti so svojimi p. učiteľkami zo základnej a materskej školy vo Zvolenskej Slatine. Tí najmenší odhodlane vystúpili, aby nám zaspievali a zatancovali známe ľudové piesne, ktoré si veľmi dobre pamätali aj tí skôr narodení. Deti ZŠ si pre našich domácich pripravili krásnu scénku a zmes piesní, do ktorých sme sa všetci s radosťou zapojili.

 

V mene všetkých seniorov veľmi pekne ďakujeme!