Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Posedenie pri knihe
    Posedenie pri knihe
  • Hráme kartovú hru ,,Sedmu" s pani riaditeľkou
    Hráme kartovú hru ,,Sedmu" s pani riaditeľkou
  • Spevácky krúžok
    Spevácky krúžok

Nenudíme sa

V DD a DSS na Záhonku sa vždy nájdu klienti, ktorí radi venujú trošku svojho času voľnočasovým aktivitám.

Vo štvrtok 30. júla 2020 sa v priebehu dopoludnia mohli klienti zapojiť do jednej z dvoch aktivít – niektorí z klientov oživili atmosféru okolo seba spievaním starých, no pri tom nezabudnuteľných ľudových piesní. Piesne sa ozývali po celom vestibule, kde v rovnakom čase prebiehala druhá aktivita.

Nadšení hráči kartových hier si zahrali obľúbenú „Sedmu“ so špeciálnymi zväčšenými kartami, vhodnými najmä pre klientov so slabším zrakom. Klienti mali dokonca možnosť si zahrať niekoľko kôl aj s pani riaditeľkou, ktorá sa do hry s radosťou zapojila.

V stredu 5. augusta sa klienti započúvali do čítania spomienok ľudí zapísaných v knihe o meste Zvolen v rokoch 1918-1989. V rámci posedenia si klienti zaspomínali na mladosť, veľkú nostalgiu pocítili najmä, keď sa pri čítaní spomenulo meno „Veli“, meno pána, ktorý dlhé roky prevádzkoval výbornú jadranskú zmrzlinu.

 


Pridal/a dňa 7.8. 2020 – Mgr. Marián Petrík