Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Foto 1
    Foto 1
  • Foto 2
    Foto 2
  • Foto 3
    Foto 3

Oslava MDŽ v stredisku DD a DSS Slatinka

Medzinárodný deň žien, ktorému prináleží v kalendári dátum 8.3. je aj v našom stredisku obľúbený sviatok, ktorým si pripomíname výnimočnosť a jedinečnosť žien. Úcta a poklona sa ženám v tento  deň prejavuje po celom svete. Aj my sme  si spoločne zaspomínali s našimi klientkami v stredisku DD a DSS „Slatinka“.

Ku každej žene patria kvety a v deň MDŽ obzvlášť, a preto bola každá žena v našom stredisku obdarovaná kvetinkou.

 

Napísal/a: PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 9.3. 2021 – Mgr. Marián Petrík