Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Hudobníci s klientkami a našou p. riaditeľkou
  Hudobníci s klientkami a našou p. riaditeľkou
 • Pri chutnom guláši
  Pri chutnom guláši
 • Tancovačka
  Tancovačka
 • Veselo pri tanci
  Veselo pri tanci
 • Zábava v plnom prúde
  Zábava v plnom prúde

Posedenie pri guláši v DD a DSS na Záhonku vo Zvolene

Tento rok nás máj od začiatku svojim počasím lákal von na záhradné grilovačky a kotlíkové guláše. Tak sme sa aj my v DD a DSS na Záhonku rozhodli, že si dňa 15.5. 2014 spríjemníme popoludnie posedením pri guláši a veselej hudbe. Tento deň nás síce nemilo prekvapil poriadnou fujavicou, ale nám to náladu nepokazilo a atmosféra bola rovnako výborná aj v jedálni zariadenia, kde sme sa napokon všetci zišli. Na začiatok tohto podujatia nám hneď z príchodu zahrala ľudová skupina Zvolenskí vrchári pár piesní a potom dali slovo našej pani riaditeľke PhDr. Márii Machayovej, ktorá všetkých klientov aj zamestnancov na tomto podujatí milo privítala. Postupne sa roznášal guláš, na ktorom si všetci vynikajúco pochutnali a takto posilnení sme sa mohli vrátiť k zábave pri rezkej hudbe. Parket sa rýchlo zaplnil klientmi aj zamestnancami, ktorí sa do sýtosti vytancovali a zaspievali známe ľudové piesne. Tieto chvíle nám pomohli zabudnúť na každodenné starosti a povinnosti a výborná nálada a atmosféra z tohto podujatia v nás bude ešte dlho doznievať.  Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri jeho prípravách, našim sponzorom a všetkým klientom a zamestnancom, ktorí sa zúčastnili.

 

Pridala dňa 16.5. 2014 - Mgr. Sečkárová Veronika