Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Ples seniorov, fotka 1
  Ples seniorov, fotka 1
 • Ples seniorov, fotka 3
  Ples seniorov, fotka 3
 • Ples seniorov, fotka 2
  Ples seniorov, fotka 2
 • Ples seniorov, fotka 4
  Ples seniorov, fotka 4

Štvrtý ročník kultúrno-spoločenského podujatia Ples seniorov v meste Žiar nad Hronom

Dňa 03. februára 2010 sa v Mestskom kultúrnom centre Žiar nad Hronom konal v poradí už štvrtý ročník kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom Ples seniorov, ktorý zorganizoval miestny Domov dôchodcov a DSS. Na toto krásne a kultúrny program bohaté podujatie boli pozvaní aj klienti Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen.
Ples otvorila riaditeľka DD a DSS Žiar nad Hronom Bc. Viera Šedivcová. So svojim programom vystúpili klienti niektorých Domovov dôchodcov a Domovov sociálnych služieb BBSK. Počas celého večera nám do tanca spieval spevák Robo Kazík a hrala a spievala miestna hudobná skupina .
Týmto sa chceme v mene všetkých klientov nášho zariadenia poďakovať DD a DSS v Žiari nad Hronom za to, že sme sa mohli zúčastniť tohto krásneho plesu, zaspievať si, zatancovať a tak všetci spoločne prežiť príjemné popoludnie. ĎAKUJEME.

 

Pridal dňa 8. februára 2010 - editor