Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Pod vianočným stromčekom
    Pod vianočným stromčekom
  • Malý darček pre klientov
    Malý darček pre klientov
  • Šťastné a veselé Vianoce
    Šťastné a veselé Vianoce

Sviatky radosti a pokoja na Záhonku

Sú tu Vianoce, najkrajšie dni v roku. V chudobnej maštaľke v jasličkách leží Ježiško. Mária a Jozef strážia jeho spánok. Prišiel na svet Ježiš – náš spasiteľ, ktorý má lásku k všetkým ľuďom. Všetci sme otvorili svoje srdcia a tú lásku prijali.

Spomíname na svojich blízkych, rodinu, priateľov a známych. Pochopili sme bolesti iných. Nejednému z nás stečú slzy po tvári.

 

Láska stiera slzy z očí. Obetuje seba.

Láska živí, láska šatí. Pomáha, kde treba.

Svet je krásny a život drahý, kým ho láska spája.

S láskou sa dá vybudovať všade kúsok raja.

 

Preto aj my prežime v tejto našej spoločnosti radosť, porozumenie, pochopenie a veľa lásky.

 

Šťastné a veselé Vianoce a všetko dobré do Nového roku 2021 vám všetkým!

 

Pridal/a dňa 28.12.2020 - Mgr. Marián Petrík