Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Program ku Dňu žien
  Program ku Dňu žien
 • FS Klokočský chotár
  FS Klokočský chotár
 • Hudba a tanec
  Hudba a tanec
 • Kvetina našim ženám
  Kvetina našim ženám

Úcta k ženám v Slatinke

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý každoročne pripadá na 8. marca, sa aj v našom stredisku DD a DSS „Slatinka“ uskutočnilo kultúrne podujatie. Jeho cieľom bolo prejaviť úctu všetkým ženám, poďakovať im za ich obetavosť a lásku. Spoločné posedenie sa  konalo v dopoludňajších hodinách. Program otvorili hudobníci a speváci z folklórneho súboru Klokočský chotár. Okrem spevu ľudových piesní sa veru aj zatancovalo. Samozrejme nechýbal ani kvietok pre naše klientky k tomuto sviatku.

 

Týmto sa chceme poďakovať pozvaným hosťom za vytvorenie príjemnej atmosféry a spestrenie života v DD a DSS“ Slatinka“.

 

 

Napísal/a – PhDr. Anna Svoreňová

Pridal/a dňa 9.3. 2023 – Mgr. Marián Petrík