Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Pár úprimných slov
    Pár úprimných slov
  • Srdečne ďakujeme
    Srdečne ďakujeme
  • Veselé Vianoce
    Veselé Vianoce

Vianočná pošta na Záhonku

Vianočná pošta na Záhonku

 

Koho by v čase blížiacich sa sviatkov nepotešil malý vianočný pozdrav od blízkej osoby? A čo potešiť úplne cudzieho človeka, ktorý sa cíti byť sám? Občianske združenie Pohodovo každoročne pozýva ľudí zapojiť sa do projektu „Vianočná pošta“, v rámci ktorého môžu v čase adventu poslať vianočný pozdrav ľuďom v zariadeniach sociálnych služieb. Mnoho pozdravov bolo venovaných aj našim klientom v DD a DSS Záhonok, za ktoré sú srdečne vďační. Aj niekoľko úprimných hrejivých slov dokáže vyčarovať úsmev na tvári človeku. Ďakujeme OZ Pohodovo a ľuďom z celého Slovenska za Vianočnú poštu venovanú našim klientom a dúfame, že zostanú vo vzájomnej korešpondencii.

 

Pridal/a dňa 31.12. 2018 – Mgr. Marián Petrík