Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Prajeme vám krásne a pokojné Sviatky
  Prajeme vám krásne a pokojné Sviatky
 • Štedrovečerný program
  Štedrovečerný program
 • Pomocníčky
  Pomocníčky
 • Klienti
  Klienti
 • Poďakovanie
  Poďakovanie
 • Prianie od p. riaditeľky
  Prianie od p. riaditeľky

Vianočné sviatky na Záhonku

Ozdoby svietia na námestiach, pod vianočnými stromčekmi sa schovávajú darčeky a rodiny zasadajú k spoločnému štedrovečernému stolu. Sviatky pokoja a radosti sú po roku opäť tu. Je to obdobie, v ktorom si pripomíname jednak narodenie Božieho syna a jednak dôležitosť upevňovania vzájomných vzťahov a vzájomného odpúšťania v rodine. Nie všetkým je však v čase sviatkov možnosť návštevy v rodine umožnená, či už je to z dôvodu pracovných povinností, ktoré si neraz vyžadujú cestovanie do zahraničia. Preto každoročne pripravia naši klienti v DD a DSS Záhonok s pomocou p. Gitky Ponickej, zamestnankyne, štedrovečerný program, ktorým vždy potešia nejedno opustené srdce. Vestibulom domova zaznievali rozličné vinšovačky a básne a spievali sa tradičné vianočné koledy, ku ktorým sa každý rád pridá svojím spevom. V rámci tejto tradície ako aj na Silvestrovský večer p. PhDr. Mária Machayová, riaditeľka domova, na záver programu zavinšovala všetkým klientom a zamestnancom všetko dobré k sviatkom a k Novému roku a pozvala klientov k Štedrej večeri. Srdečne ďakujeme p. Ponickej, malým dobrovoľníčkam a našim klientom za nádherný program.

 

Všetkým prajeme krásne prežitie Vianočných sviatkov šťastný Nový rok 2019!

 

 

Pridal/a dňa 31.12. 2018 – Mgr. Marián Petrík