Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Vystúpenie detí z MŠ, foto 1
  Vystúpenie detí z MŠ, foto 1
 • Vystúpenie detí z MŠ, foto 2
  Vystúpenie detí z MŠ, foto 2
 • Vystúpenie detí z MŠ, foto 3
  Vystúpenie detí z MŠ, foto 3
 • Vystúpenie detí z MŠ, foto 4
  Vystúpenie detí z MŠ, foto 4

Vystúpenie detí z Materskej školy pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším, nás svojim štebotavým spevom, krásnymi básňami a tancom prišli dňa 13. októbra 2010 potešiť deti z Materskej školy zo Zlatého potoka vo Zvolene. Na záver svojho vystúpenia našim klientom rozdali vlastnoručne vyzdobené medovníkové srdiečka.

 

Pridal dňa 14. Októbra 2010 - editor