Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Slavonic Duo
  Slavonic Duo
 • Klienti
  Klienti
 • Slavonic Duo 2
  Slavonic Duo 2
 • Klienti 2
  Klienti 2

Vystúpenie Slavonic Dua na Záhonku

 

Rozhodli sme sa zimné sychravé počasie spestriť príjemnou hudobnou akciou s poprednými slovenskými umelcami. Dňa 5.2.2020 k nám do zariadenia DDaDSS na Záhonku prišli so svojím výnimočným vystúpením známi hudobní pedagógovia Mgr. Art. Andrej Baran a Mgr. Art. Marek Kľúčik. Klienti zaujato počúvali klasickú aj ľudovú hudbu, ktorú interpréti predviedli na husliach. Známe piesne sme si zaspievali spolu s nimi a nakoniec odmenili týchto mladých zanietených nadšencov krásnej hudby zaslúženým potleskom. Tešíme sa opäť o rok. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok.


Pridala dňa 5.2.2020- Mgr. Mázorová Slavka