Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
DD a DSS Zvolen

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
  • Upozornenie
    Upozornenie

Zmeny v Pláne návštev

V zmysle Usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK k návštevám príbuzných a známych a v súlade s aktuálnym Usmernením MPSVaR SR a s platným COVID AUTOMATom vydáva Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen-Záhonok podmienky a zásady pre umožnenie návštev.

 

Zmeny v Pláne návštev:

 

 

Návštevné dni:

Pondelok-Streda, Piatok od 08.00 - 15:00 hod


Štvrtok od 08:00 - 16:00 hod


Sobota, Nedeľa od 13:00 - 16:00 hod

 

 

 

Príbuzní sú povinní pri vstupe do zariadenia a pred uskutočnením návštevy predložiť niektoré z nasledujúcich potvrdení:

 

a. potvrdenie o kompletnom zaočkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny (Pfizer/BioNTech, Moderna) a od druhého zaočkovania uplynulo 14 dní alebo prvou dávkou vektorovej vakcíny (AstraZeneca) a od zaočkovania uplynulo 30 dní,

 

b. potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 180 dní,

 

c. pokiaľ príbuzní nemajú žiadne z vyššie uvedených potvrdení, musia sa preukázať negatívnym testom (PCR test nie starší ako 72 hodín alebo AG test nie starší ako 48 hodín).

 

 

Podrobnejšie informácie nájdete v aktuálnom Pláne návštev, v sekcii "Opatrenia súvisiace s COVID-19", prípadne sa telefonicky informujte u sociálnych pracovníkov.