Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Annabál, foto 1
  Annabál, foto 1
 • Annabál, foto 2
  Annabál, foto 2
 • Annabál, foto 3
  Annabál, foto 3
 • Annabál, foto 4
  Annabál, foto 4
 • Annabál, foto 5
  Annabál, foto 5

Annabál v DD a DSS Záhonok Zvolen

Pri príležitosti osláv mena Anna, Hana sa v utorok, 26. júla 2011 sa v Domove dôchodcov  a domove sociálnych služieb Záhonok Zvolen konalo kultúrno-spoločenské posedenie.
Krásne odpoludnie prežili klienti nášho zariadenia spolu s klientmi z DD a DSS Žiar nad Hronom, DD a DSS Terany, DD a DSS Hriňová, DD a DSS Sušany, ako aj z našich stredísk DSS M. R. Štefánika a DD a DSS Zvolenská Slatina.
Riaditeľka DD a DSS Záhonok PhDr. Mária Machayová v úvode privítala všetkých prítomných hostí. V rámci programu nás svojim spevom, hovoreným slovom a hrou na harmonike potešili dôchodcovia z Klubu dôchodcov z Kriváňa. 
Riaditeľka zariadenia PhDr. Mária Machayová obdarovala kyticou kvetou a pekným vinšom klientov zariadenia, ktorí sa v tomto štvrťroku dožili životného jubilea 85, 90 a 95 rokov. Všetkým Annám a Hanám zablahoželal aj bývalý riaditeľ DD a DSS Sušany Ing. Jozef Mlynár, ako aj klienti DD a DSS Žiar nad Hronom. Svojou gratuláciou prispela aj predsedkyňa výboru DD a DSS Záhonok p. Magdičová Lýdia.
Po ukončení programových vystúpení prítomných čakali prestreté stoly plné jedál a dobrá zábava. Všetkým do tanca hral a spieval hudobník Ján Minka.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám svojimi výrobkami prispeli na našu spoločenskú akciu:
Anton Antol, s. r. o., Dobrá niva,
CHRIEN, spol. s. r. o, Zvolen,
INMEDIA, spol. s. r. o., Zvolen,
Joll s. r. o., Detva, 
GPM VOZ s. r. o. Zvolen,
Mäsovýroba, Prenčov,
Agro Ugdo, Dobrá Niva,
Ďakujeme.

 

Pridal dňa 28. júla 2011 - editor