Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Európsky týždeň miestnej demokracie, fotka 1
  Európsky týždeň miestnej demokracie, fotka 1
 • Európsky týždeň miestnej demokracie, fotka 2
  Európsky týždeň miestnej demokracie, fotka 2
 • Európsky týždeň miestnej demokracie, fotka 3
  Európsky týždeň miestnej demokracie, fotka 3
 • Európsky týždeň miestnej demokracie, fotka 4
  Európsky týždeň miestnej demokracie, fotka 4
 • Európsky týždeň miestnej demokracie, fotka 5
  Európsky týždeň miestnej demokracie, fotka 5
 • Európsky týždeň miestnej demokracie, fotka 6
  Európsky týždeň miestnej demokracie, fotka 6

Európsky týždeň miestnej demokracie spojený s Dňom seniora v DD a DSS Záhonok Zvolen

V rámci projektu Európskeho týždňa miestnej demokracie sa v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Záhonok 2, Zvolen, dňa 21. októbra 2009 konalo spoločenské posedenie pod názvom „Každý iný, všetci rovní“. Toto podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti mesiaca úcty k starším a spojené bolo s tretím ročníkom Dňa Seniora.
Na spoločenské podujatie prijali pozvanie predseda Banskobystrického samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Murgaš, CSc., vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva z Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej BBSK) MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH, poslanec za BBSK Mgr. Juraj Družbacký, starostovia z obcí: MVDr. Juraj Kubiš z Očovej, Ing. Štefan Sýkora z Pliešoviec, Ing. Martin Krúdy zástupca starostky obce Dobrá Niva, Ing. Igor Klein z Brezín, zástupkyňa pre sociálne veci Jarmila Láskavá a zástupca primátora RSDr. Emil Šimončík z mesta Sliač, klienti Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Záhonok, riaditeľka PaedDr. Jana Izraelová s klientmi Domova sociálnych služieb Symbia zo Zvolena, riaditeľ Mgr. Jozef Hazlinger so študentmi Strednej odbornej školy drevárskej zo Zvolena.
Podujatie slávnostne otvorila a všetkých prítomných privítala riaditeľka Domova dôchodcov a DSS Záhonok Mgr. Mária Machayová. Klientom sa v úvode programu prihovoril predseda BBSK, doc. Ing. Milan Murgaš, CSc., ktorý im za doprovodu ľudovej hudby pod vedením Jána Maka aj zaspieval.
K doplneniu celkovej atmosféry prispeli klienti Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Záhonok svojimi ručnými prácami, v podobe háčkovaných a vyšívaných obrusov, štrikovaných ponožiek, svetrov, či rukavíc.
Klienti z Domova sociálnych služieb Symbia predviedli svoje tanečné vystúpenie pod názvom „Mamma Mia“. Kyticou kvetov boli obdarovaní klienti zariadenia, ktorí sa dožili životného jubilea 80 a 85 rokov. Svojim programom v podobe hovoreného slova a hudby nás potešili študenti Strednej odbornej školy drevárskej zo Zvolena. Zaspievať a zahrať na hudobných nástrojoch nám prišla ľudová hudba pod vedením pána Jána Maka, ktorá pôsobí v PKO Banská Bystrica pod záštitou Banskobystrického samosprávneho kraja.
Starostovia z blízkych obcí pobesedovali so svojimi bývalými občanmi, teraz už klientmi Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb a priniesli im na pamiatku malé darčeky. Klienti, ktorí sa stretli so starostami zo svojich obcí boli potešení, že si na nich spomenuli a prišli medzi nich.
Všetci účastníci tohto podujatia sa rozchádzali spokojní a s úsmevom na tvári z príjemne prežitého popoludnia.

 

Pridal dňa 23. októbra 2009 - editor