Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Informácie k návštevám

Odporúčané návštevné hodiny sú:

 

 

Po - Ne od 8:00 do 11:00 hod a od 12:00 do 19:00 hod.

 

 

Návštevy na izbách klientov, ktorí sú v paliatívnej starostlivosti na oddelení so zvýšenou starostlivosťou odporúčame uskutočňovať v čase:

 

 

Po - Ne od 9:00 do 12:00 a od 13:30 do 18:00 hod.

 

 

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 8/2023 s účinnosťou od 15.5.2023 sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciesť.

 

Pre bližšie informácie ohľadom návštev prosím kontaktujte sociálnych pracovníkov.