Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Informácie k návštevám

Odporúčané návštevné hodiny sú:

 

 

Po - Ne od 8:00 do 11:00 hod a od 12:00 do 19:00 hod.

 

 

Návštevy na izbách klientov, ktorí sú v paliatívnej starostlivosti na oddelení so zvýšenou starostlivosťou odporúčame uskutočňovať v čase:

 

 

Po - Ne od 9:00 do 12:00 a od 13:30 do 18:00 hod.

 

 

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 8/2023 s účinnosťou od 15.5.2023 sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciesť.

 

Pre bližšie informácie ohľadom návštev prosím kontaktujte sociálnych pracovníkov.