Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Informácie k návštevám

Odporúčané návštevné hodiny sú:

 

 

Po - Ne od 8:00 do 11:00 hod a od 12:00 do 19:00 hod.

 

 

Návštevy na izbách klientov, ktorí sú v paliatívnej starostlivosti na oddelení so zvýšenou starostlivosťou odporúčame uskutočňovať v čase:

 

 

Po - Ne od 9:00 do 12:00 a od 13:30 do 18:00 hod.

 

 

Na základe Usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb k prekrývaniu horných dýchacích ciest, návštevám v zariadeniach, testovaniu a opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb s účinnosťou od 27.4.2022 upozorňujeme návštevníkov, aby pri vstupe do zariadenia mali prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a počas návštevy dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia DD a DSS Záhonok.

 

 

V prípade výskytu ochorenia SARS-CoV-2 v zariadení sa bude postupovať podľa Usmernenia k postupu pre prípad pozitívne testovaného prijímateľa alebo zamestnanca na SARS-CoV-2 s účinnosťou od 27.4.2022

 

 

Pre bližšie informácie ohľadom návštev prosím kontaktujte sociálnych pracovníkov.