Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Canisterapia, foto 1
  Canisterapia, foto 1
 • Canisterapia, foto 2
  Canisterapia, foto 2
 • Canisterapia, foto 3
  Canisterapia, foto 3
 • Canisterapia, foto 4
  Canisterapia, foto 4

Po prázdninách opäť v stredisku DSS vo Zvolene canisterapia

Po horúcom lete plnom oddychu, vody, relaxu  v stredisku DSS pokračujeme ďalej v canisterapii s canisterapeutickou skupinou pod vedením p. M.Suju a sociálnej pracovníčky Mgr.I.Čerkalovej. Hneď prvá hodina bola oslavná, pretože sme si pripomenuli krásne mená  našich obyvateliek Mária a Jolana. Ako prvý gratuloval Clark, potom Spaiky  - naše canisterapeutické psy a postupne ostatní členovia canisterapeutickej skupiny. Na hodine sme sa veľa nasmiali, zaspievali si a v uvoľnenej atmosfére pred víkendom sme sa rozišli s myšlienkou na to, že sa  veľmi tešíme na ďalšiu hodinu terapie spojenú s arteterapiou.

Mgr. Ingrid Čerkalová, vedúca sociálno-zdravotného úseku DSS M. R. Štefánika Zvolen

 

Pridal dňa 26. septembra 2011 - editor