Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A

Prednášky, besedy, školenia

Pre našich obyvateľov organizujeme prednášky s odborníkmi na rôzne témy, ktoré im môžu poskytnúť potrebné informácie z tej ktorej oblasti.
Prednáška organizovaná spoločnosťou Hartmann.
V mesiaci jún sa uskutočnila prednáška, ktorú organizovala spoločnosť Hartmann.
Pracovníci menovanej spoločnosti sa venovali problematike vysokého krvného tlaku, inkontinencie, liečbe kŕčových žíl a hojenia chronických rán.
Civilná obrana obyvateľstva a poskytnutie prvej pomoci
V mesiaci september sa pre našich obyvateľov uskutočnila prednáška na tému civilnej obrany a poskytnutia prvej pomoci. Prvá časť prednášky bola venovaná vysvetleniu základných pojmov z oblasti civilnej obrany, možnosti vzniku mimoriadnych udalostí.
Druhá časť prednášky bola z oblasti zdravotníctva a zameraná na tému poskytnutia prvej pomoci. Pracovník rýchlej zdravotnej služby porozprával obyvateľom o rizikách vzniku mnohých úrazov a ochorení a ich prevencii.
Na záver prednášky mali naši obyvatelia pre pracovníka rýchlej zdravotnej služby pripravených množstvo otázok, na ktoré im rád odpovedal.

 

Pridal dňa 31. októbra 2007 - editor