Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Senior párty, foto 1
  Senior párty, foto 1
 • Senior párty, foto 2
  Senior párty, foto 2
 • Senior párty, foto 3
  Senior párty, foto 3
 • Senior párty, foto 4
  Senior párty, foto 4
 • Senior párty, foto 5
  Senior párty, foto 5

Senior párty vo Zvolenskej Slatine

Pri príležitosti oslavy mena Mária sa dňa 9. septembra 2011 v Penzióne Zlatý Dukát vo Zvolenskej Slatine uskutočnilo spoločenské posedenie pod názvom Senior párty. Príjemné popoludnie svojim príhovorom otvorila vedúca strediska DD a DSS Slatinka Mgr. Anna Svoreňová. V úvode privítala klientov Domova dôchodcov a DSS Záhonok, Domova sociálnych služieb M. R. Štefánika vo Zvolene a Domova dôchodcov a DSS Slatinka, riaditeľku zariadenia PhDr. Máriu Machayovú, vedúceho strediska DSS Zvolen PhDr. Miroslava Náhlika, ako aj zamestnancov jednotlivých zariadení. Všetkým Máriám, vrátane riaditeľky zariadenia zablahoželala k ich meninám.
Po slávnostnom príhovore nasledoval kultúrny program v podobe piesní a básni, ktorý si pre nás pripravili klienti DD a DSS Slatinka. Program sa všetkým veľmi páčil a odmenili ho veľkým potleskom. Po programe nasledoval prípitok a pohostenie tradičnými jedlami. Príjemná atmosféra dotváraná hudbou trvala až do večerných hodín.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám svojimi výrobkami prispeli na našu spoločenskú akciu:
Chrien, spol. s. r. o.
GPM, voz s. r. o. Zvolen
Pekáreň u Boriakov Detva Krné, Bystriansky s. r. o. Detva
Bryndziareň a syráreň s. r. o.
Slatinká pekáreň s. r. o. Ján Chabada
Kvetinárstvo Rosa Dianca, Ľubica Hriňová

 

Pridal dňa 12. septembra 2011 - editor