Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Školenie zamestnancov, foto 1
  Školenie zamestnancov, foto 1
 • Školenie zamestnancov, foto 2
  Školenie zamestnancov, foto 2
 • Školenie zamestnancov, foto 3
  Školenie zamestnancov, foto 3
 • Školenie zamestnancov, foto 4
  Školenie zamestnancov, foto 4
 • Školenie zamestnancov, foto 5
  Školenie zamestnancov, foto 5

Školenie zamestnancov s pracovníčkou z Únie pre nevidiacich a slabozrakých

Dňa 23. 03. 2011 sa konalo interné úvodné seminárne školenie zamerané na „Problematiku zrakového postihnutia, spojené s nácvikom pohybovania sa a orientácie v priestore“, ktoré nám zabezpečila Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, krajské stredisko Banská Bystrica. Prednášku viedla rehabilitačná inštruktorka pre zrakovo postihnutých pani Dana Hudecová.
Vzdelávanie bolo určené pre zamestnankyne zdravotného a sociálneho úseku zariadenia Domova dôchodcov a DSS Záhonok 2, Zvolen.
Dozvedeli sme sa bližšie informácie o problémoch zrakového postihnutia,  o rozdieloch prístupov zrakového postihnutia v čase získania zrakového postihnutia.
Väčšia časť seminárneho školenia bola venovaná priamemu nácviku orientácie bez zrakovej kontroly pomocou simulačných okuliarov. Zamestnankyne mali možnosť vyskúšať si, zažiť a vcítiť sa do pozície nevidiaceho – slabozrakého prostredníctvom použitých simulačných okuliarov. Vyskúšali si, aké je to byť vedený ako nevidiaci a viesť nevidiaceho cez úzky priestor druhou vodiacou osobou.
Prednáška s praktickým nácvikom bola veľmi zaujímavá, poučná, využiteľná v praxi a doplnením vedomosti o starostlivosti a cenné rady pri komunikácii s nevidiacou a slabozrakou osobou.
Týmto veľmi pekne ďakujeme rehabilitačnej inštruktorke pani Dane Hudecovej za odbornú prednášku, užitočné rady a obohacujúce skutočné zážitky prostredníctvom nácviku. Tešíme sa na najbližšie pokračovanie, ktoré bude zamerané na ďalšie potrebné praktické nácviky v priestore.

 

Pridal dňa 28. Marca 2011 - editor