Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Výroba veľkonočných pozdravov, foto 1
  Výroba veľkonočných pozdravov, foto 1
 • Výroba veľkonočných pozdravov, foto 2
  Výroba veľkonočných pozdravov, foto 2
 • Výroba veľkonočných pozdravov, foto 3
  Výroba veľkonočných pozdravov, foto 3
 • Výroba veľkonočných pozdravov, foto 4
  Výroba veľkonočných pozdravov, foto 4

Výroba veľkonočných pozdravov v tvorivých dielňach

Veľkonočné sviatky sú to už čoskoro a spolu s našimi klientmi sme sa rozhodli, že si v tvorivých dielňach Domova dôchodcov a DSS Záhonok Zvolen dňa 21. marca 2011 vlastnoručne vyrobíme veľkonočné pozdravy a vyzdobíme veľkonočné vajíčka.
Každý z klientov pracoval podľa svojej vlastnej fantázie a vyrobené pohľadnice, či namaľované vajíčka boli originálne a krásne. 
Klientom, ktorým ich zdravotný stav nedovoľoval samostatne pracovať, s výrobou pohľadníc pomáhali sociálne pracovníčky.
Pri práci sme si všetci spoločne zaspievali a tešili sa z toho, ako pekným pozdravom potešíme srdcia svojich blízkych.

 

Pridal dňa 21. Marca 2011 - editor