Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina

Kontakty:

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen, logotyp

Názov organizácie:
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok

Typ organizácie:
Rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

IČO: 00648515

Meno štatutára:
PhDr. Mária Machayová

Adresa organizácie:
Záhonok 3205/2
960 01 Zvolen

Telefón:
045/5333505 – riaditeľka
045/5362650-49 – informátor

Fax:
045/5333505

E- mail:
ddadsszv.zahonok@gmail.com

Správca Webstránky:
Mgr. Marián Petrík

A A A
 • Matičiarik, fotka 1
  Matičiarik, fotka 1
 • Matičiarik, fotka 2
  Matičiarik, fotka 2
 • Matičiarik, fotka 3
  Matičiarik, fotka 3
 • Matičiarik, fotka 4
  Matičiarik, fotka 4

Vystúpenie Detského folklórneho súboru Matičiarik v DD a DSS Záhonok

Dňa 14.12.2009 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen - Záhonok navštívili už tretí rok deti z Detského folklórneho súboru Matičiarik z Banskej Bystrice. Klientom sa predstavili s vianočným pásmom kolied a zvykosloví z obdobia 50-tych rokov. Svoj program začali Betlehemským vinšom z Horehronia, pokračovali novoročnými koledami z Banskej Bystrice a okolia. Hovorené slovo spestrili tancom a spevom. Na záver spolu s klientmi nášho zariadenia zaspievali Tichú noc. Klienti si zaspomínali na časy, keď sa tieto tradície pred vianočnými sviatkami dodržiavali v ich rodnom kraji. Plní dojmov, s úsmevom na tvári a dlhým potleskom sa rozlúčili s deťmi zo súboru Matičiarik. Ďakujeme!

 

Pridal dňa 17. decembra 2009 - editor