Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Obchodná verejná súťaž

  • Obchodná verejná súťaž - kombinovaný automat

    Obchodná verejná súťaž na prenechanie prebytočných nebytových priestorov do nájmu s účelovým určením - prevádzkovanie kombinovaného automatu na teplé nápoje - káva, čaj, keksy, tyčinky, chladené nealko nápoje v PET pre potreby klientov a zamestnancov DD a DSS Záhonok, Zvolen

    Zverejnila: Ing. Božena Pohlová, 25.04.2023