Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, Zvolen:
» úsek DSS Štefánikova, Zvolen
» úsek DSS Symbia
» úsek DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách