Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Zvolen, Záhonok:
» stredisko DSS Štefánikova, Zvolen
» stredisko DSS Symbia
» stredisko DDaDSS Zvolenská Slatina
A A A

Profil verejného obstarávateľa

Staršie dokumenty sa nachádzajú v sekcii Archív dokumentov/Verejné obstarávanie.